Monthly Archives: Maj 2021

Obóz Borne Sulinowo dokumenty

Szanowni Państwo,
zamieszczamy dokumenty zw. z obozem letnim Sport Active. Jest tego trochę dużo , ale niestety nie da się mniej . 
Najważniejsze dokumenty, do przesłania do nasna maila jak najszybciej to:
1. Umowa (skan)
2. Karta kwalifikacyjna (skan)
Dokumenty , które należy dostarczyć  w dniu wyjazdu to:
1. Oświadczenie rodziców dot. COVID 19 
2. Umowa (oryginał)
3. Karta kwalifikacyjna( oryginał)
Dokumenty do zapoznania się ( zostają u Państwa)
1. Załącznik do Umowy – Warunki Uczestnictwa na Obozach Sport Active
2. Regulaminy i procedury wszelakie do zapoznania z dzieckiem
WAŻNE
Informator Obozowy