Kontakt

 

 

Sport Active spółka cywilna

Siedziba firmy 
ul. Karolinki 66/2
44-121 Gliwice
NIP: 9691648121
                                 Regon: 520063630
                                 Numer konta : 45 1050 1298 1000 0092 8981 5525
                                 Zezwolenie Organizatora Turystyki:  1562
 
  Ewa Gołąb  tel. 517-738-388

 

                                                                  e-mail: sportactivegliwice@gmail.com
                                                                    https://www.facebook.com/sportactivegliwice/