DANE FIRMY

 

 

 

 

Sport Active spółka cywilna

Siedziba firmy 
ul. Karolinki 66/2
44-121 Gliwice

 

NIP: 9691648121
Regon: 520063630
Numer konta : 45 1050 1298 1000 0092 8981 5525
Zezwolenie Organizatora Turystyki:  1562