Regulamin uczestnika obozów SPORT ACTIVE

                                              REGULAMIN UCZESTNIKA OBOZÓW SPORT ACTIVE     

Podczas pobytu na obozie uczestnik ma obowiązek:

 1. Uczestniczyć w proponowanych programowych zajęciach;
 1. Nie oddalać się bez wyraźnego pozwolenia z miejsca pobytu grupy;
 1. Informować opiekunów o wszelkich wypadkach zagrażających zdrowiu i życiu;
 1. Być życzliwym i koleżeńskim; pozytywnie reagować na propozycje wychowawców i instruktorów;
 1. Grzecznie i kulturalnie zachowywać się w stosunku do kolegów i dorosłych;
 1. Przestrzegać ciszy nocnej
 1. Zgłaszać instruktorom i wychowawcom złe samopoczucie oraz wszelkie dolegliwości.
 1. Zwracać uwagę na zdrowy tryb życia – na czas wyjazdu ograniczyć słodycze i pić dużo wody;
 1. Dbać o higienę osobistą, porządek w pokoju i przyrodę;
 1. Wszystkie własne pomysły, chęć podjęcia działań, inicjatywy należy zgłaszać i konsultować z wychowawcą lub trenerem;
 1. Stosować się do regulaminów znajdujących się w obiektach sportowych;
 1. W pensjonacie nie wychylać się przez okno, nie siadać na parapecie, nie biegać po korytarzach;
 1. Być uważnym i ostrożnym – patrzeć, obserwować, myśleć i wyciągać wnioski;
 1. Szanować otrzymany sprzęt sportowy lub inny wykorzystywany do zajęć oraz stosować go zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Podczas podróży autokarowej uczestnik obozu ma obowiązek:

 1. Siedzieć na swoim miejscu lub na miejscu wskazanym przez opiekunów (siedzieć tzn. w sposób właściwy zajmować swoje miejsce); nie chodzić po autokarze;
 1. Nie jeść podczas jazdy. Spożywanie posiłków jest dozwolone tylko w czasie przerw – postoju;
 1. Zachowywać ciszę podczas podróży;
 1. O wszystkich problemach informować opiekunów (np. toaleta, ból głowy, brzucha i inne)
 1. Na postojach bezwzględnie podporządkować się poleceniom opiekunów, nie oddalać się od grupy (o wszystkich działaniach informować opiekunów);
 1. Każdy postój rozpoczynać i kończyć zbiórką (uważnie słuchać komunikatów informacyjnych od opiekunów i wskazówek związanych z bezpieczeństwem).

Podczas pobytu na zajęciach sportowych uczestnik obozu ma obowiązek:

 1. Trenować i bawić się tylko pod okiem trenera; zajęcia rozpocząć i kończyć zbiórką;
 1. Zabierać na zajęcia właściwy strój i potrzebny sprzęt;
 1. Dbać o czystość – nie śmiecić;
 1. Nie oddalać się z miejsca treningu/zabawy bez pozwolenia trenera;
 2. Podporządkować się wskazówkom trenera prowadzącego zajęcia;
 1. We właściwy sposób zachowywać się w stosunku do innych uczestników zajęć;
 1. Stosować się do poleceń trenera i dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.
 1. Szanować otrzymany sprzęt sportowy lub inny wykorzystywany do zajęć oraz stosować go zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku braku wiedzy na temat użytkowanego sprzętu uczestnik obozu ma obowiązek zapytać prowadzącego zajęcia o technikę jego wykorzystania w przeciwnym wypadku zobowiązuje się z niego nie korzystać.

Organizatorzy, wychowawcy i trenerzy dołożą wszelkich starań by właściwie zadbać o mienie uczestników obozów. Po każdych zajęciach miejsce pracy będzie sprawdzone czy uczestnicy nic nie pozostawili a trenerzy dodatkowo będą zwracać uwagę na właściwy dobór stroju do wykonywanych zajęć rekreacyjno-sportowych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za mienie uczestników zagubione lub zniszczone na obozie Sport Active w wyniku niedbalstwa lub lekkomyślności uczestników.

SPORT ACTIVE TEAM